wrzesień 2020

Kiedy nierówne udziały w majątku?

Anna Zaręba-Faracik        25 września 2020        Komentarze (0)

Do czasu ustania małżeństwa z zasady masa majątkowa małżonków objęta jest wspólnością ustawową, która jest bezudziałowa. Po ustaniu ustroju wspólności majątkowej bezudziałowej w wyniku m.in. rozwodu przekształca się ona w współwłasność ułamkową – z zasady każdemu małżonkowi przysługuje udział wynoszący 1/2. Zgodnie z art. 43 § 1 KRO zasadą jest, że małżonkowie mają równe udziały […]