październik 2020

Czy dziadkowie mają prawo do uregulowania kontaktów z dzieckiem?

Anna Zaręba-Faracik        12 października 2020        Komentarze (0)

Sam kodeks rodzinny i opiekuńczy nie reguluje stosunków osobistych pomiędzy wnukami i dziadkami, a jedynie pomiędzy rodzicami i dziećmi. Jednak już w 1988 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 42/88) podjął uchwałę, w której orzekł, że dziadkowie mają prawo żądać uregulowania przez sąd kontaktów z wnukami, jeśli leży to w interesie tych ostatnich. Często […]