listopad 2020

Przemoc w rodzinie

Anna Zaręba-Faracik        27 listopada 2020        Komentarze (0)

Przemoc w rodzinie jest tematem bardzo trudnym nie tylko dlatego, że niszczy rodzinę i osobę, której dotyczy, ale też przez to, że ofiary często są bezbronne i nie wiedzą jak sobie z nią radzić. W sytuacji przemocy, ofiary często nie decydują się odejść od oprawcy bojąc się jeszcze większej przemocy fizycznej i psychicznej. Decyzji o […]

Co stanowi majątek osobisty, a co majątek wspólny?

Anna Zaręba-Faracik        03 listopada 2020        Komentarze (0)

Kwestia tego co stanowi majątek osobisty, a co majątek wspólny małżonków jest ściśle uregulowana w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zgodnie z art. 31 § 2 KRO do majątku wspólnego należą w szczególności: 1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków; 2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku […]