grudzień 2020

Rozwód, a separacja

Anna Zaręba-Faracik        29 grudnia 2020        Komentarze (0)

Czym różni się rozwód od separacji? Często różnica jest powszechnie nieznana i mało jasna. Z art. 64(1) § 1 KRO wynika, że orzeczenie separacji ma takie skutki jak rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej. “Inaczej” oznacza, że osoba pozostająca w separacji nie może zawrzeć małżeństwa, jeżeli wymagają tego względy słuszności małżonkowie pozostający w separacji obowiązani […]

Po co orzekanie o winie w rozwodzie?

Anna Zaręba-Faracik        04 grudnia 2020        Komentarze (0)

Jak zwykle wszystko zależy od sytuacji. Może być tak, że brak orzekania o winie będzie dla Ciebie korzystny i nie będzie sensu prowadzić całego postępowania dowodowego dotyczącego przypisania drugiemu małżonkowi winy w rozwodzie. Często jednak orzeczenie o winie jest kluczowe dla małżonka, a to z wielu względów, nie tylko moralnych. Przede wszystkim chodzi o kwestie […]