czerwiec 2021

Alimenty na dziecko

Anna Zaręba-Faracik        27 czerwca 2021        Komentarze (0)

Zgodnie z art. 133 KRO: § 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. § 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. […]

Mieszkanie małżonków po rozwodzie

Anna Zaręba-Faracik        03 czerwca 2021        Komentarze (0)

Klienci często zastanawiają się co się stanie z ich wspólnym mieszkaniem po rozwodzie. Otóż sprawa nie jest prosta. Sąd w wyroku rozwodowym orzeka o sposobie korzystania z mieszkania w sytuacji gdy będą z niego wspólnie korzystać. KRO w art. 58 § 2 stanowi, że: “Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także […]