lipiec 2021

Rozwód z klasą

Anna Zaręba-Faracik        15 lipca 2021        Komentarze (0)

Czy to w ogóle się zdarza? I jak przeprowadzić rozwód, po którym będziesz mógł byłemu małżonkowi popatrzeć w oczy i dalej wychowywać z nim dziecko. Polubowne rozwody zdarzają się niezbyt często – należy to ocenić negatywnie. Konieczne są działania zmierzające do podnoszenia świadomości samych małżonków, a przede wszystkim ich pełnomocników. Dużo łatwiej jest przeprowadzić ‘dobry’ […]

Kontakty z dzieckiem

Anna Zaręba-Faracik        10 lipca 2021        Komentarze (0)

Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy. Sąd zgodnie z art. 113(2) KRO może ograniczyć kontakty rodziców z dzieckiem jeśli wymaga tego dobro dziecka. W […]