wrzesień 2021

Powstanie rozdzielności majątkowej

Anna Zaręba-Faracik        29 września 2021        Komentarze (0)

Co to jest rozdzielność majątkowa? Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba zacząć od chwili zawarcia małżeństwa. Jeśli nie ma szczególnych przeszkód (jak upadłość jednego z małżonków lub jego ubezwłasnowolnienie), a małżonkowie nie zawrą umowy majątkowej małżeńskiej, powstanie pomiędzy nimi ustrój małżeńskiej wspólności ustawowej. Ustrój ten trwa dopóki nie nadejdą pewne zdarzenia, które mogą spowodować jego […]

Konkubina w postępowaniu o podział majątku

Anna Zaręba-Faracik        26 września 2021        Komentarze (0)

Tytułem wstępu należy wskazać, iż podział majątku może nastąpić w trakcie trwania małżeństwa jeśli między małżonkami ustała wspólność majątkowa, albo po ustaniu małżeństwa. Najczęstsze sytuacje, w których ustaje wspólność majątkowa to śmierć jednego z małżonków, rozwód, unieważnienie małżeństwa, ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej, orzeczenie separacji, ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków, czy ogłoszenie upadłości jednego z małżonków. […]

Zdrada małżeńska, naruszenie obowiązku wierności, pozory zdrady

Anna Zaręba-Faracik        21 września 2021        Komentarze (0)

Klienci często pytają mnie o to jaki wpływ na rozwód ma zdrada i czy zdrada może być przyczyną rozwodu? Na tak postawione pytanie odpowiedź jest jedna…to zależy. W zakresie przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego funkcjonuje bogate orzecznictwo, które należy znać, aby odpowiednio ocenić daną sprawę rozwodową. Najpierw należy się zastanowić, czy to zdrada małżeńska doprowadziła do […]

Negatywne przesłanki rozwodu

Anna Zaręba-Faracik        01 września 2021        Komentarze (0)

Ostatnio pisałam o tym jakie są pozytywne przesłanki rozwodu, teraz opiszę te negatywne przesłanki które mogą spowodować, że sąd rozwodu nie orzeknie. Negatywne przesłanki rozwodu uregulowane są w art. 56 § 2 i 3 KRO. Pierwszy z tych przepisów stanowi, że pomimo trwałego i zupełnego rozkładu pożycia sąd nie orzeknie rozwodu jeśli w jego wyniku […]