październik 2021

Minimalne alimenty

Anna Zaręba-Faracik        19 października 2021        Komentarze (0)

Jakie są minimalne alimenty na dziecko? W prawie polskim nie występuje przepis, który regulowałby jakie są minimalne alimenty. Obecnie najniższe alimenty jakie sądy zasadzają na jedno dziecko to ok. 500 zł. Należy jednak pamiętać, że wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb małoletniego i zarobkowych możliwości zobowiązanego. Oznacza to, że każde dziecko będzie miało inne potrzeby […]

Dokumenty do sprawy o rozwód

Anna Zaręba-Faracik        14 października 2021        Komentarze (0)

Jakie dokumenty przygotować do pozwu o rozwód? Pozew o rozwód jak każdy inny pozew wymaga przygotowania dokumentacji po to, aby sąd mógł skutecznie sprawę rozpoznać. Pamiętaj, iż wszelkie dowody należy wskazywać w POZWIE (jeśli jesteś powodem) lub ODPOWIEDZI NA POZEW (jeśli jesteś pozwanym), jeśli tego nie zrobisz może okazać się, że pomimo zawnioskowania dowodów później, […]

Pozbycie się majątku

Anna Zaręba-Faracik        06 października 2021        Komentarze (0)

Gdy jeden z małżonków pozbywa się majątku Często trafiają do mnie klienci, którzy są po rozwodzie, albo w jego trakcie i stają przed problemem dotyczącym tego, że drugi małżonek celowo wyzbywa się części majątku wspólnego, po to aby go uszczuplić i aby ograniczyć prawa drugiego. Dobrym rozwiązaniem jest zrobienie przez małżonka jak najwcześniej spisu inwentarza […]