Bez kategorii

Zdrada małżeńska, naruszenie obowiązku wierności, pozory zdrady

Anna Zaręba-Faracik        21 września 2021        Komentarze (0)

Klienci często pytają mnie o to jaki wpływ na rozwód ma zdrada i czy zdrada może być przyczyną rozwodu? Na tak postawione pytanie odpowiedź jest jedna…to zależy. W zakresie przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego funkcjonuje bogate orzecznictwo, które należy znać, aby odpowiednio ocenić daną sprawę rozwodową. Najpierw należy się zastanowić, czy to zdrada małżeńska doprowadziła do […]

Kontakty z dzieckiem

Anna Zaręba-Faracik        10 lipca 2021        Komentarze (0)

Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy. Sąd zgodnie z art. 113(2) KRO może ograniczyć kontakty rodziców z dzieckiem jeśli wymaga tego dobro dziecka. W […]