Podział majątku

Rozdzielność majątkowa, a podział majątku

Anna Zaręba-Faracik        11 sierpnia 2021        Komentarze (0)

Często w swojej praktyce spotykam się z niezrozumieniem ze strony klientów czym jest rozdzielność majątkowa, a czym jest podział majątku. Zazwyczaj pojęcia te są utożsamiane, a jak zaczynam tłumaczyć o co chodzi to widzę niedowierzanie. No więc najprościej mówiąc rozdzielność majątkowa to zmiana małżeńskiego ustroju majątkowego, najczęściej z ustawowego na taką rozdzielność. Podział majątku to […]

Kredyt przy rozwodzie

Anna Zaręba-Faracik        30 kwietnia 2021        Komentarze (0)

Chcesz się rozwieść. Jednak masz kredyt z małżonkiem i zastanawiasz się czy w takiej sytuacji rozwód nie spowoduje katastrofy finansowej i mieszkaniowej? Jeśli tak, ten wpis może Ci pomóc w podjęciu decyzji o rozwodzie lub pozostaniu w małżeństwie. Wiele osób nie decyduje się na rozwód ze względów bardzo prozaicznych w tym najczęściej są to kwestie […]

majątek osobisty

Anna Zaręba-Faracik        07 lutego 2021        Komentarze (0)

Co wchodzi w skład majątku osobistego każdego z małżonków? O tym częściowo przeczytasz w artykule o tym co stanowi majątek osobisty, a co wspólny. Zagadnienie zostało uregulowane w art. 33 KRO, gdzie wymieniono składniki majątku, które pozostają poza wspólnością majątkową. Nie jest tak, że jeśli dostałeś darowiznę lub spadek w trakcie trwania małżeństwa, to weszły […]

Co stanowi majątek osobisty, a co majątek wspólny?

Anna Zaręba-Faracik        03 listopada 2020        Komentarze (0)

Kwestia tego co stanowi majątek osobisty, a co majątek wspólny małżonków jest ściśle uregulowana w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zgodnie z art. 31 § 2 KRO do majątku wspólnego należą w szczególności: 1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków; 2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku […]

Kiedy nierówne udziały w majątku?

Anna Zaręba-Faracik        25 września 2020        Komentarze (0)

Do czasu ustania małżeństwa z zasady masa majątkowa małżonków objęta jest wspólnością ustawową, która jest bezudziałowa. Po ustaniu ustroju wspólności majątkowej bezudziałowej w wyniku m.in. rozwodu przekształca się ona w współwłasność ułamkową – z zasady każdemu małżonkowi przysługuje udział wynoszący 1/2. Zgodnie z art. 43 § 1 KRO zasadą jest, że małżonkowie mają równe udziały […]