Rozwód

Negatywne przesłanki rozwodu

Anna Zaręba-Faracik        01 września 2021        Komentarze (0)

Ostatnio pisałam o tym jakie są pozytywne przesłanki rozwodu, teraz opiszę te negatywne przesłanki które mogą spowodować, że sąd rozwodu nie orzeknie. Negatywne przesłanki rozwodu uregulowane są w art. 56 § 2 i 3 KRO. Pierwszy z tych przepisów stanowi, że pomimo trwałego i zupełnego rozkładu pożycia sąd nie orzeknie rozwodu jeśli w jego wyniku […]

Dowody w procesie

Anna Zaręba-Faracik        23 sierpnia 2021        2 komentarze

Ten wpis będzie trochę osobisty i może mało przyjemny. Od razu zaznaczę, że nie chodzi o reklamę mojej kancelarii, tylko o uświadomienie Ci, że skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnika, który zna się na prawie procesowym jest dla Ciebie ważne. Może to być radca prawny lub adwokat, po prostu ktoś kto umie to robić. W swojej […]

Jakie są przesłanki rozwodu?

Anna Zaręba-Faracik        14 sierpnia 2021        2 komentarze

Co musi się stać, żeby sąd orzekł rozwód? Zgodnie z art. 56 § 1 KRO sąd orzeka rozwód jeśli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Chodzi o całkowity rozpad więzi fizycznej, duchowej i gospodarczej. Z zasady przyjmuje się, iż zanik pożycia powinien wystąpić w stosunku do wszystkich wymienionych sfer życia. Jednak o pozostawaniu w […]

Rozwód z klasą

Anna Zaręba-Faracik        15 lipca 2021        Komentarze (0)

Czy to w ogóle się zdarza? I jak przeprowadzić rozwód, po którym będziesz mógł byłemu małżonkowi popatrzeć w oczy i dalej wychowywać z nim dziecko. Polubowne rozwody zdarzają się niezbyt często – należy to ocenić negatywnie. Konieczne są działania zmierzające do podnoszenia świadomości samych małżonków, a przede wszystkim ich pełnomocników. Dużo łatwiej jest przeprowadzić ‘dobry’ […]

Mieszkanie małżonków po rozwodzie

Anna Zaręba-Faracik        03 czerwca 2021        Komentarze (0)

Klienci często zastanawiają się co się stanie z ich wspólnym mieszkaniem po rozwodzie. Otóż sprawa nie jest prosta. Sąd w wyroku rozwodowym orzeka o sposobie korzystania z mieszkania w sytuacji gdy będą z niego wspólnie korzystać. KRO w art. 58 § 2 stanowi, że: “Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także […]