Rozwód

Wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego?

Anna Zaręba-Faracik        12 lutego 2018        Komentarze (0)

Jak to jest z winą. Przychodzi Klient, już zresztą po konsultacji prawnej, któremu odmówiono prowadzenia sprawy z orzekaniem o winie, bo nie ma dowodów zdrady małżeńskiej. Ja niedowierzająca – jak zwykle w takie historie. Rozmawiam dłuższy czas. Klient chce z orzeczeniem o winie, bo druga strona zachowywała się bardzo nie fair nie tylko zdradzała, ale […]

Brak zgody na rozwód!

Anna Zaręba-Faracik        11 stycznia 2018        Komentarze (0)

Zdarza się przecież tak, że jeden małżonek żąda rozwodu, a drugi nie chce się na niego zgodzić. Co robić w takiej sytuacji? Sprawę reguluje art. 56 par. 2 i 3 KRO. Pierwszy z nich stanowi, że rozwód nie jest dopuszczalny (pomimo, iż zaistniały przesłanki pozytywne rozwodu, czyli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego) w […]

Zasiedzenie, a małżeńska wspólność majątkowa

Anna Zaręba-Faracik        05 stycznia 2018        Komentarze (0)

Przechodząc od razu do sedna sprawy – w sytuacji gdy małżonkowie posiadają wspólność majątkową i jeden z nich zasiaduje nieruchomość, a okres zasiedzenia zakończył się w trakcie trwania wspólności majątkowej małżonków, to właścicielami nieruchomości stają się oboje małżonkowie. Postanowienie sądu o zasiedzeniu może być dwojakie. Pierwsza sytuacja to taka, że oboje małżonkowie zasiadują nieruchomość razem. […]

Cofnięcie zgody na rozwód bez orzekania o winie

Anna Zaręba-Faracik        02 stycznia 2018        Komentarze (0)

Często dzieje się tak, że w pierwszej fazie rozwodu małżonek wyraża zgodę na to, aby rozwód odbył się bez orzekania o winie. Potem dzieją się różne rzeczy – m.in. okazuje się, że rozwód bez orzekania o winie ma diametralne znaczenie w zakresie żądania alimentów przez stronę niewinną lub drugi małżonek odmawia zapłaty jakichkolwiek alimentów – […]

Rozwód z obcokrajowcem

Anna Zaręba-Faracik        19 grudnia 2017        Komentarze (0)

W obecnych czasach dużo osób zawiera związki małżeńskie poza krajem z osobami, które nie posiadają obywatelstwa polskiego. Póki małżonkowie są szczęśliwi kwestie prawne nie budzą u nich problemu, często też z uwagi na to, że są zupełnie nieuświadomione. Problem pojawia się kiedy przychodzi rozstanie i trzeba się rozwieść. Polskie sądy są nielubiane z uwagi na […]