Dokumenty do sprawy o rozwód

Anna Zaręba-Faracik        14 października 2021        Komentarze (0)

Jakie dokumenty przygotować do pozwu o rozwód?

Pozew o rozwód jak każdy inny pozew wymaga przygotowania dokumentacji po to, aby sąd mógł skutecznie sprawę rozpoznać. Pamiętaj, iż wszelkie dowody należy wskazywać w POZWIE (jeśli jesteś powodem) lub ODPOWIEDZI NA POZEW (jeśli jesteś pozwanym), jeśli tego nie zrobisz może okazać się, że pomimo zawnioskowania dowodów później, sąd nie weźmie ich pod uwagę. Niezałączenie części dowodów (akt urodzenia, akt małżeństwa) będzie brakiem formalnym, po którym sąd wezwie do ich uzupełnienia pod rygorem odrzucenia pozwu, inne nie będą niezbędne do nadania sprawie biegu, ale ich brak będzie bardzo niekorzystny.

AKT MAŁŻEŃSTWA

Dokumenty do sprawy o rozwód

Do pozwu o rozwód należy załączyć odpis skrócony aktu małżeństwa. Występuje także odpis zupełny, który również można załączyć, jednak wystarczający jest skrócony. Wiele sądów domaga się, aby akt małżeństwa nie był bardzo stary, więc najlepiej załączyć z ostatnich 2-3 miesięcy.

ODPISY AKTÓW URODZENIA DZIECI

Jeśli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, to do pozwu należy załączyć oryginały skróconych aktów urodzenia dzieci. Do pozwu nie dołączamy natomiast aktów urodzenia dzieci tylko jednego z małżonków, ani dzieci już pełnoletnich.

OPŁATA OD POZWU

Składając pozew rozwodowy należy uiścić opłatę w wysokości 600 zł. Opłatę taką można zapłacić przelewem bankowym, przekazem na poczcie a także w kasie sądu. W tytule przelewu należy dokładnie wskazać, że sprawa jest z powództwa X, przeciwko Y o rozwód. Pieniądze wpłacamy na odpowiedni rachunek sądu właściwego do prowadzenia sprawy o rozwód. Do pozwu jako załącznik należy dołączyć dowód uiszczenia takiej opłaty.

DOWODY

Kategoria bez dna. W zależności od tego czego żądasz i jakie są ustalenia ze stroną przeciwną, a także co trzeba będzie wykazać w postępowaniu dowodowym, do pozwu należy załączyć wszelkie dowody na winę małżonka, spis kosztów niezbędnych do utrzymania dzieci (alimenty), spis kosztów małżonka niewinnego (jeśli orzeczenie rozwodu nastąpi z winy drugiego małżonka), jeśli sąd w sprawie o rozwód ma dokonać podziału majątku to należy dołączyć całą dokumentację związaną z kwestiami własności, rozliczeń i nakładów.

ODPIS POZWU

Jak uzbierasz już wszystkie powyższe dokumenty to musisz je skserować wraz z pozwem i tak skserowany pozew i załączniki dołożyć do oryginału pozwu. Najlepiej jednak jeśli skserujesz wszystko dwa razy, w ten sposób zachowasz dla siebie wersję, którą wysłałeś do sądu i którą otrzyma strona przeciwna. Dzięki temu nie będziesz musiał chodzić do sądu, aby przejrzeć swój własny pozew.

Zapraszam Cię do umówienia konsultacji w sprawie rozwodu Kancelaria Radcy Prawnego – Prawnik rozwodowy – radca Anna Zaręba – Faracik tel. +48 506 151 675.

*********************

Inne wpisy:

https://rozwodwwarszawie.pl/pozbycie-sie-majatku/

https://rozwodwwarszawie.pl/powstanie-rozdzielnosci-majatkowej/

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: