Mieszkanie małżonków po rozwodzie

Anna Zaręba-Faracik        31 sierpnia 2017        Komentarze (0)

Klienci często zastanawiają się co się stanie z ich wspólnym mieszkaniem po rozwodzie.

Otóż sprawa nie jest prosta. Sąd w wyroku rozwodowym orzeka o sposobie korzystania z mieszkania w sytuacji gdy będą z niego wspólnie korzystać. KRO w art. 58 § 2 stanowi, że:

“Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe”.

Pamiętać jednak należy, iż sąd podejmując decyzję w kwestii mieszkania bierze pod uwagę przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierzona została władza rodzicielska.

Wniosek o orzeczenie eksmisji może zostać zgłoszony w pozwie, w oddzielnym piśmie albo do protokołu rozprawy, może go również złożyć pozwany. Eksmisję można prowadzić na żądanie jednego małżonka z powodu rażąco nagannego postępowania, uniemożliwiającego wspólne zamieszkiwanie drugiego.

W jednym ze swoich wyroków SN (sygn. akt IV CKN 1249/00) stwierdził, że małżonek który opuścił wspólne mieszkanie dla zapewnienia bezpieczeństwa i spokoju musi być traktowany tak, jakby wciąż we wspólnym mieszkaniu pozostawał.

Pamiętać należy jednak, iż w sytuacji gdy małżonkowie dokonali faktycznego podziału mieszkania i nie wnieśli, aby sąd orzekł w tym przedmiocie, to sąd tego nie zrobi – co może być bardzo niekorzystne.

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: