Negatywne przesłanki rozwodu

Anna Zaręba-Faracik        01 września 2021        Komentarze (0)

Ostatnio pisałam o tym jakie są pozytywne przesłanki rozwodu, teraz opiszę te negatywne przesłanki które mogą spowodować, że sąd rozwodu nie orzeknie.

Negatywne przesłanki rozwodu uregulowane są w art. 56 § 2 i 3 KRO. Pierwszy z tych przepisów stanowi, że pomimo trwałego i zupełnego rozkładu pożycia sąd nie orzeknie rozwodu jeśli w jego wyniku mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo z innych powodów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Dobro wspólnych małoletnich dzieci oceniane jest m.in. pod kątem Konwencji o prawach dziecka. Dziecko ma się więc wychowywać w harmonijnych warunkach, “atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia”.

Sąd w praktyce będzie badał czy rozwód nie pogorszy relacji dziecka z rodzicem, z którym nie będzie ono mieszkać. Negatywnie pod kątem orzeczenia rozwodu sąd może ocenić fakt, iż małżonkowie nie mogą porozumieć się co do opieki nad dzieckiem, czy też wnioskują o wyłączenie z opieki drugiego z małżonków. Jednak w sytuacji gdy atmosfera w domu zachwiana jest ciągłymi kłótniami, co zaburza spokój i może demoralizować małoletnich, sąd nie powinien uznać, że orzeczenie rozwodu mogłoby negatywnie wpłynąć na dobro dzieci.

Co do przesłanki naruszenia zasad współżycia społecznego – należy zaważyć, że sytuacja taka mogłaby zachodzić gdy małżonek niegodzący się na rozwód doznałby rażącej krzywdy wskutek jego orzeczenia. W doktrynie podaje się przykłady uzasadniania powództwa ciężką chorobą współmałżonka, który wymaga pomocy i opieki, czy przykładowo dokonanie aborcji w wyniku wspólnej decyzji małżonków, przez co kobieta staje się niezdolna do pracy.

Odmowa wyrażenia zgody na rozwód przez jednego z małżonków także może być uznana za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego, ale w zasadzie tylko gdy jest ona motywowana przez chęć zemsty, czy też nienawiść.

Odmowa małżonka niewinnego może być także uznana za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego w sytuacji gdy przykładowo drugi z małżonków posiada małoletnie dziecko poza małżeństwem, a dzieci pochodzące z małżeństwa są już dorosłe lub prawie dorosłe. Wtedy pomimo odmowy wyrażenia zgody na rozwód sąd może go orzec.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: