Oferta kancelarii

Kancelaria oferuje usługi w zakresie porad i prowadzenia spraw o:

 • rozwód
 • separację
 • podział majątku
 • pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • alimenty
 • kontakty z dziećmi
 • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa
 • przysposobienie (adopcję)
 • ustalenie/zaprzeczenie macierzyństwa
 • uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
 • stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym
 • dział spadku
 • zachowek
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
 • i inne.