Brak zgody na rozwód!

Anna Zaręba-Faracik        11 stycznia 2018        Komentarze (0)

Zdarza się przecież tak, że jeden małżonek żąda rozwodu, a drugi nie chce się na niego zgodzić. Co robić w takiej sytuacji?

Sprawę reguluje art. 56 par. 2 i 3 KRO. Pierwszy z nich stanowi, że rozwód nie jest dopuszczalny (pomimo, iż zaistniały przesłanki pozytywne rozwodu, czyli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego) w sytuacji gdy w wyniku rozwodu ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci, albo rozwód sprzeczny jest z zasadami współżycia społecznego. Drugi z nich stanowi, że rozwód nie jest dopuszczalny, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że wyrazi na taki rozwód zgodę, albo że odmowa zgody jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

͏ ͏czytaj więcej ͏

Zasiedzenie, a małżeńska wspólność majątkowa

Anna Zaręba-Faracik        05 stycznia 2018        Komentarze (0)

Pozew o rozwód w WarszawaPrzechodząc od razu do sedna sprawy – w sytuacji gdy małżonkowie posiadają wspólność majątkową i jeden z nich zasiaduje nieruchomość, a okres zasiedzenia zakończył się w trakcie trwania wspólności majątkowej małżonków, to właścicielami nieruchomości stają się oboje małżonkowie.

Postanowienie sądu o zasiedzeniu może być dwojakie.

Pierwsza sytuacja to taka, że oboje małżonkowie zasiadują nieruchomość razem. Wtedy sąd w postanowieniu stwierdza, że małżonek A i B nabyli własność nieruchomości C poprzez zasiedzenie.

Druga sytuacja jest taka, że tylko jeden małżonek A zasiaduje nieruchomość, a drugi B wcale tego nie robi. Mają jednak wspólność majątkową. ͏ ͏czytaj więcej ͏

Cofnięcie zgody na rozwód bez orzekania o winie

Anna Zaręba-Faracik        02 stycznia 2018        Komentarze (0)

Wniosek o rozwód w WarszawaCzęsto dzieje się tak, że w pierwszej fazie rozwodu małżonek wyraża zgodę na to, aby rozwód odbył się bez orzekania o winie. Potem dzieją się różne rzeczy – m.in. okazuje się, że rozwód bez orzekania o winie ma diametralne znaczenie w zakresie żądania alimentów przez stronę niewinną lub drugi małżonek odmawia zapłaty jakichkolwiek alimentów – i okazuje się, że jednak chcielibyśmy, żeby sąd o winie orzekł. Pamiętajmy bowiem, że mamy w tym zakresie tylko jedną szansę tzn. jeśli w tej sprawie o rozwód sąd nie orzeknie o winie, to nie zrobi tego w żadnym innym postępowaniu. ͏ ͏czytaj więcej ͏

Rozwód z obcokrajowcem

Anna Zaręba-Faracik        19 grudnia 2017        Komentarze (0)

W obecnych czasach dużo osób zawiera związki małżeńskie poza krajem z osobami, które nie posiadają obywatelstwa polskiego. Póki małżonkowie są sSprawy rozwodowe w Warszawazczęśliwi kwestie prawne nie budzą u nich problemu, często też z uwagi na to, że są zupełnie nieuświadomione.

Problem pojawia się kiedy przychodzi rozstanie i trzeba się rozwieść. Polskie sądy są nielubiane z uwagi na długi termin oczekiwania na sprawę i inne kwestie. Przyznać jednak trzeba, że rozwiązanie małżeństwa przez rozwód nie jest w Polsce szczególnie usankcjonowane. Są oczywiście ustawodawstwa gdzie prościej uzyskać rozwód niż w Polsce, ale są i takie gdzie jest znacznie trudniej. ͏ ͏czytaj więcej ͏

Jak płacić alimenty?

Anna Zaręba-Faracik        14 grudnia 2017        Komentarze (0)

Zasadnicze pytanie i bardzo ważna odpowiedź – jak płacić alimenty? Jeśli w wyroku sądowym, albo ugodzie ustalone zostało, że mamy płacić przykładowo 1000 zł miesięcznie to oznacza to, że taka kwota powinna trafiać na konto uprawnionego lub jego opiekuna co miesiąc w terminie ustalonym w wyroku lub ugodzie.

Jak płacić alimenty?Płacenie za lekarza, opiekunkę, ubrania dziecka lub przedszkole nie zwalnia z obowiązku zapłaty ustalonej sumy alimentów w pieniądzu. Myślenie takie jest błędne i zasadniczo może być także bardzo szkodliwe dla osoby zobowiązanej. Brak wpłat wiąże się m.in. z egzekucją komorniczą oraz możliwością pobierania świadczenia z funduszu alimentacyjnego na rzecz uprawnionego. ͏ ͏czytaj więcej ͏