Podział majątku. Czy sąd może zmusić do przejęcia nieruchomości?

Anna Zaręba-Faracik        03 listopada 2021        Komentarze (0)

Co sąd ustala w sprawie o podział majątku

Sprawy o podział majątku są często skomplikowane i trwają dość długo. Sąd musi ustalić wiele elementów takich jak skład i wartość majątku, określić czy poszczególne składniki majątkowe należą do wspólnej masy majątkowej małżonków, czy udziały małżonków mają być równe, czy też majątek dzielić w innej proporcji. Przedmiotem postępowania jest także określenie w jakim ustroju małżeńskim żyli małżonkowie, jeśli zawarli umowę majątkową to jakiej treści oraz czy i kiedy małżeństwo ustało.

Komu przypadną poszczególne składniki majątku

To co zwykle jest dla małżonków najważniejsze w sprawie o podział majątku, to komu jakie jego składniki zostaną przyznane przez sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie. Małżonkowie mogą złożyć wspólny-zgodny wniosek o podział majątku, który mogą podpisać razem. W takim wypadku jest najprościej. Jednak często pomiędzy małżonkami nie ma porozumienia i dochodzi do sporu co do wartości poszczególnych składników majątku oraz sposobu ich rozdysponowania.

W jednej ze spraw, w której orzekał Sąd Najwyższy, doszło do sytuacji, w której żaden z małżonków nie chciał wspólnego mieszkania. Pomimo to sąd rejonowy i sąd okręgowy w orzeczeniu kończącym sprawę o podział majątku przyznały jednej stronie tą nieruchomość. Sprawa finalnie trafiła do Sądu Najwyższego, który wskazał, że podziałem majątku preferowanym przez ustawodawcę jest podział fizyczny rzeczy. Jeśli jednak rzecz nie daje się podzielić, gdyż byłoby to sprzeczne z przepisami ustawy lub jej społeczno-gospodarczym przeznaczeniem albo pociągało istotną jej zmianę lub znaczne zmniejszenie wartości, wówczas może być przyznana jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty lub sprzedana w trybie przepisów kpc. Jednak wydanie takiego orzeczenia wymaga zgody tej osoby, której wyłączna własność ma być przyznana.

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy wskazał, iż w sprawie o podział majątku, nie można wbrew woli uczestnika przyznać mu prawa majątkowego i zasądzić od niego spłatę lub dopłatę na rzecz uczestnika. Powody sprzeciwu są irrelewantne. Także zasady współżycia społecznego i interesy uczestników nie uzasadniają orzekania w taki sposób.

Jeżeli uczestnik sprawy o podział majątku nie zgadza się na przyznanie określonego składnika na własność z obowiązkiem spłaty innego uczestnika powinien się temu wyraźnie sprzeciwić. To będzie zwykle skutkowało sprzedażą rzeczy w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy sprawie o podział majątku zapraszam do kontaktu – Kancelaria Radcy Prawnego – dr Anna Zaręba Faracik tel. +48 506 151 675.

************************

podobne wpisy:

https://rozwodwwarszawie.pl/minimalne-alimenty/

https://rozwodwwarszawie.pl/dokumenty-do-sprawy-o-rozwod/

 

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: