Pozbycie się majątku

Anna Zaręba-Faracik        06 października 2021        Komentarze (0)

Gdy jeden z małżonków pozbywa się majątku

Często trafiają do mnie klienci, którzy są po rozwodzie, albo w jego trakcie i stają przed problemem dotyczącym tego, że drugi małżonek celowo wyzbywa się części majątku wspólnego, po to aby go uszczuplić i aby ograniczyć prawa drugiego.

Dobrym rozwiązaniem jest zrobienie przez małżonka jak najwcześniej spisu inwentarza przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego. Do takiego inwentarza dobrze jest zgromadzić odpowiednie dowody na okoliczność tego, że aktywa (przedmioty, nieruchomości, pieniądze i inne) wchodzą w skład majątku wspólnego. Mogą to być akty notarialne, wydruki z ksiąg wieczystych, umowy, paragony, wydruki ze stanów rachunku, zdjęcia i wiele innych.

Wyzbycie się majątku

Woman with piggy bank mockup

W sytuacji, gdy nastąpi nieuzasadnione zbycie przedmiotów wspólnych wchodzących w skład majątku wspólnego, przez co powstanie szkoda majątkowa w majątku jednego z małżonków, należy się odszkodowanie w wysokości połowy udziału w wyzbytym przedmiocie. Roszczenie to traktuje się tak samo jak roszczenia z tytułu zwrotu wydatków z majątku wspólnego na majątek osobisty. Innym rozwiązaniem przyjmowanym przez sądy jest doliczenie do ustalonej masy majątku wartości tych rzeczy.

Charakter roszczenia

Roszczenie takie znajduje swoją podstawę w odpowiedzialności deliktowej z art. 415 k.c. Sąd orzekając bierze pod uwagę wartość majątku na chwilę orzekania i według stanu jaki istniał na moment zniesienia wspólności, przyjmując że zbyty przedmiot wciąż wchodzi w skład majątku wspólnego.

Jeśli masz problem z małżonkiem, który wyzbywa się majątku zadzwoń po poradę tel.: +48 506 151 675.

*******************************

Podobne wpisy:

https://rozwodwwarszawie.pl/powstanie-rozdzielnosci-majatkowej/,

https://rozwodwwarszawie.pl/konkubina-w-postepowaniu-o-podzial-majatku/.

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: