Rozdzielność majątkowa, a podział majątku

Anna Zaręba-Faracik        11 sierpnia 2021        Komentarze (0)

Często w swojej praktyce spotykam się z niezrozumieniem ze strony klientów czym jest rozdzielność majątkowa, a czym jest podział majątku. Zazwyczaj pojęcia te są utożsamiane, a jak zaczynam tłumaczyć o co chodzi to widzę niedowierzanie.

No więc najprościej mówiąc rozdzielność majątkowa to zmiana małżeńskiego ustroju majątkowego, najczęściej z ustawowego na taką rozdzielność.

Podział majątku to zupełnie inna sprawa. Możemy go przeprowadzić gdy mamy już rozdzielność. Od chwili powstania rozdzielności to co zarobkujemy jest już naszym majątkiem osobistym, jeśli małżonek zaciągnie kredyt to nasz majątek osobisty nie będzie podlegał egzekucji. Natomiast to co powstało jako majątek wspólny przed ustanowieniem rozdzielności trzeba podzielić. Z chwilą powstania rozdzielności wspólność majątkowa przekształca się we współwłasność w częściach ułamkowych.

Zarówno rozdzielność majątkową jak i podział majątku można przeprowadzić u notariusza. Jednak w praktyce jest to możliwe tylko gdy strony są zgodne co do tego, że chcą rozdzielności, a także co do tego jak podzielić majątek. Notariusz nie będzie władny do dokonania rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, to może zrobić tylko sąd.

Jeśli nie ma zgody co do powyższych kwestii to trzeba iść do sądu. Rozdzielność majątkowa powstaje wraz z orzeczeniem separacji i rozwodu, ale można także założyć osobną sprawę o rozdzielność majątkową.

Kiedy już uzyskamy rozdzielność majątkową, możemy wystąpić o podział majątku.

Wyjaśniam także, że na wniosek strony w wyroku rozwodowym sąd może dokonać podziału majątku, ale tylko gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Oznacza to, że składniki majątkowe powinny być znane i powinna być co do tego zgoda małżonków oraz powinna być zgoda małżonków na sposób dokonania podziału majątku. W innym wypadku sąd pozostawi wniosek bez rozpoznania.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: