Jakie są przesłanki rozwodu?

Anna Zaręba-Faracik        14 sierpnia 2021        2 komentarze

Co musi się stać, żeby sąd orzekł rozwód?

Zgodnie z art. 56 § 1 KRO sąd orzeka rozwód jeśli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Chodzi o całkowity rozpad więzi fizycznej, duchowej i gospodarczej. Z zasady przyjmuje się, iż zanik pożycia powinien wystąpić w stosunku do wszystkich wymienionych sfer życia. Jednak o pozostawaniu w pożyciu można mówić w sytuacji gdy występuje jedna lub dwie powyższe przesłanki. Zgodnie z poglądami doktryny najważniejszą dla oceny sądu jest więź psychiczna.

Uważa się, że jeśli przy rozkładzie pożycia w odniesieniu do więzi duchowej i fizycznej pozostał ostatni element więzi tj. gospodarczy i występuje on tylko w pewnym zakresie – to dopuszczalne jest orzeczenie rozwodu.

Rozkład pożycia musi być trwały, co oznacza, że w tym konkretnym przypadku nie ma możliwości odbudowania pomiędzy małżonkami powyższych więzi. Zwykle to czas decyduje o tym, czy rozkład jest trwały. Kiedyś przyjmowało się, że odpowiedni czas to 5 lat, potem że 3 lata. Dzisiaj nie kategoryzuje się tego w czasie, niemniej jednak musi to być czas trwania, po którym można stwierdzić, że nie ma widoków na podjęcie pożycia przez małżonków. W sytuacji gdy jeden z małżonków popełnił np. ciężkie przestępstwo na osobie drugiego małżonka, lub dokonał czynu szczególnie haniebnego okres ten może być dość krótki.

Pamiętać należy, że występują także negatywne przesłanki rozwodu określone w art. 56 § 2 i 3 KRO, o których napiszę już wkrótce.

 

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Foster 15 sierpnia, 2021 o 09:29

Szanowna Pani Mecenas ciekawy wpis, można dodać, że czas od dnia złożenia pozwu rozwodowego do dnia pierwszej rozprawy ‘dolicza się’ do okresu trwania rozkładu pożycia.

Odpowiedz

Anna Zaręba-Faracik 17 sierpnia, 2021 o 16:08

Dziękuję bardzo za komentarz. Oczywiście Pana uwaga jest celna. Sąd zawsze bierze stan sprawy na dzień orzekania niezależnie czy jest to sprawa rozwodowa, czy jakakolwiek inna.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: