Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Anna Zaręba-Faracik        14 września 2017        Komentarze (0)

Często zdarza się, że w trakcie rozwodu masz problem polegający na tym, że małżonek nie pozwala Ci widywać się z dzieckiem. Sytuacja taka jest bardzo częsta i w zasadzie dość łatwa do rozwiązania.

Sprawę reguluje art. 730 kpc i n.:

§ 1. W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia.

§ 2. Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił.

Celem uzyskania zabezpieczenia kontaktów należy złożyć wniosek, przedstawić proponowany plan kontaktów jakie sąd na czas postępowania ma zabezpieczyć i opłacić go.

We wniosku należy wykazać roszczenie oraz interes prawny. Mówiąc prościej należy wykazać, że jest się rodzicem dziecka (akt urodzenia) oraz napisać dlaczego zabezpieczenie jest istotne. Tutaj można wskazać na stan faktyczny polegający na tym, że jest się zżytym z dzieckiem i miało się codzienny kontakt, a teraz jest go brak. Stanowi to zagrożenie dla istniejącej relacji i rozwoju dziecka. Co więcej rodzic, który posiada władzę rodzicielską ma prawo utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Potem należy czekać na ewentualną odpowiedź drugiej strony i wydanie przez sąd postanowienia w sprawie. Rozpoznanie wniosku dokonywane jest na posiedzeniu niejawnym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Sąd powinien rozpoznać wniosek o udzielenie zabezpieczenia bezzwłocznie, nie później niż w terminie tygodnia. Jednak rzadkością jest, aby termin ten został zachowany.

Jeśli nie będziemy zadowoleni z wydanego postanowienia można je zaskarżyć.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: