Zakaz kontaktu z dzieckiem, a ograniczenie władzy rodzicielskiej

Anna Zaręba-Faracik        25 stycznia 2022        Komentarze (0)

Na początku wskazać należy, że czym innym jest ograniczenie władzy rodzicielskiej, a czym innym zakaz kontaktu z dzieckiem. Może być tak, że rodzic ma ograniczoną władzę rodzicielską, ale ma prawo do pełnych kontaktów.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej ze względu na osobne życie rodziców

Władza rodzicielska to w uproszczeniu decydowanie o ważnych dla dziecka sprawach jak wybór szkoły, sposób leczenia, sprawy majątkowe, czy sposób wychowania. Jeśli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane do jej wykonywania, jednak w kwestiach ważnych muszą rozstrzygnąć wspólnie. Ograniczenie władzy rodzicielskiej dla rodziców żyjących w rozłączeniu uregulowane jest w art. 107 KRO. Sąd kierując się dobrem dziecka może określić sposób wykonywania władzy rodzicielskiej albo ją ograniczyć. Jeżeli rodzice żyją osobno, a nie przedstawili zgodnego pisemnego porozumienia co do władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów, sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając ją drugiem z nich do pewnych uprawnień lub obowiązków. Przykładowo jeśli ojciec mieszka za granicą, to sąd może ograniczyć mu władzę rodzicielską i przykładowo przyznać matce prawo do podejmowania niecierpiących zwłoki decyzji o zdrowie dziecka. Czym innym jest ograniczenie władzy rodzicielskiej z art. 109 KRO, który stanowi o odpowiednich zarządzeniach sądu w zakresie władzy rodzicielskiej, jeśli zagrożone jest dobro dziecka.

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem

O ograniczeniu kontaktów stanowi m.in. art. 113(2) KRO. Wskazany jest tam otwarty katalog sposobów ograniczenia kontaktów rodzica z dzieckiem przez sąd. Wymienione w tym przepisie sposoby ograniczenia władzy rodzicielskiej to zakaz spotykania się z dzieckiem (osobista styczność), zakaz zabierania dziecka poza miejsce stałego pobytu, zezwolenie na spotykanie się w dzieckiem tylko w obecności innych osób (drugiego rodzica, kuratora, innej osoby wskazanej przez sąd jak babcia, dziadek), ograniczenie kontaktów do określonych sposobów porozumiewania się na odległość, zakaz porozumiewania się na odległość.

Zakaz kontaktów z dzieckiem

Sąd ograniczając (w tym zakazując) kontakty rodzica z dzieckiem kieruje się wyłącznie dobrem dziecka (nie rodzica). Jeśli okaże się, że kontakty rodzica z dzieckiem zagrażają życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu, czy działają demoralizująco na dziecko, to sąd zakaże kontaktów (art. 113(1) KRO). Zakaz taki jest najostrzejszą ingerencją w relację pomiędzy rodzicem, a dzieckiem. Jeśli jeden z rodziców nadużywa alkoholu lub narkotyków, dopuszcza się rękoczynów, jest niezrównoważony psychicznie, co może zagrażać dobru dzieci (a zwykle tak jest), to wtedy można domagać się, aby sąd zakazał kontaktowania się w dzieckiem. Zakaz taki zazwyczaj jest bezterminowy, co w praktyce oznacza, że aby go zmienić trzeba założyć w sądzie odpowiednią sprawę.

Przy ograniczaniu i zakazywaniu kontaktów z dzieckiem sąd nie bierze pod uwagę dobra rodzica (np. gdy jest chory psychicznie, a jego lekarze zalecają kontakt z dzieckiem raz w tygodniu, to sąd nie będzie takich kwestii brał pod uwagę, bowiem dobro rodzica nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia).

Jeśli potrzebujesz konsultacji w sprawie kontaktów z dzieckiem Kancelaria Prawna, radca prawny Anna Zaręba – Faracik – zadzwoń 506151675.

 

**************************************

Podobne wpisy:

https://rozwodwwarszawie.pl/czy-nagrywanie-rozmow-i-filmowanie-jest-legalne/

https://rozwodwwarszawie.pl/ile-trwa-rozwod/

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis: