Zdrada małżeńska, naruszenie obowiązku wierności, pozory zdrady

Anna Zaręba-Faracik        21 września 2021        Komentarze (0)

The Kiss (1895) by Edvard Munch. Original from The MET Museum. Digitally enhanced by rawpixel.

Klienci często pytają mnie o to jaki wpływ na rozwód ma zdrada i czy zdrada może być przyczyną rozwodu? Na tak postawione pytanie odpowiedź jest jedna…to zależy.

W zakresie przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego funkcjonuje bogate orzecznictwo, które należy znać, aby odpowiednio ocenić daną sprawę rozwodową. Najpierw należy się zastanowić, czy to zdrada małżeńska doprowadziła do rozpadu małżeństwa (rozkładu pożycia małżeńskiego), czy też była następstwem tego rozkładu. Jeśli bowiem małżeństwo było nieszczęśliwe, małżonkowie się ze sobą nie dogadywali, było wiele konfliktowych sytuacji przez co całkowicie ustały pomiędzy nimi więzi małżeńskie, po czym jeden z małżonków znalazł sobie kogoś innego, to taka zdrada nie była przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego, lecz inne przesłanki. Jeśli natomiast między małżonkami pożycie układa się prawidłowo, a jeden z nich wdaje się w romans z kimś innym, przez co małżeństwo rozpada się, to taka zdrada jest przyczyną, dla której można orzec rozwód i z dużym prawdopodobieństwem świadczy o winie (możliwe, że wyłącznej) zdradzającego małżonka.

Klienci często pytają jak udowodnić zdradę? Przecież nie ma zdjęć małżonka w łóżku z kochanką. Nie ma ewidentnych i niepodważalnych obowiązków zdrady. Na szczęście takich być nie musi. Z orzecznictwa sądowego wynika, że naruszeniem obowiązku wierności jest takie zachowanie, które sprawia już same pozory zdrady. Samo obcowanie płciowe nie jest w tym celu niezbędne. Tak więc w sądzie za pomocą zebranych dowodów staramy się wykazać, że małżonek miał romans bo…pisał smsy do kochanki, bo nie wracał na noc do domu, bo nie współżył w małżeństwie, bo są zdjęcia jak spotyka się z inną kobietą/mężczyzną.

**********************

Inne powiązane artykuły:

Jakie są przesłanki rozwodu?

Negatywne przesłanki rozwodu

 

Negatywne przesłanki rozwodu

Anna Zaręba-Faracik        01 września 2021        Komentarze (0)

Ostatnio pisałam o tym jakie są pozytywne przesłanki rozwodu, teraz opiszę te negatywne przesłanki które mogą spowodować, że sąd rozwodu nie orzeknie.

Negatywne przesłanki rozwodu uregulowane są w art. 56 § 2 i 3 KRO. Pierwszy z tych przepisów stanowi, że pomimo trwałego i zupełnego rozkładu pożycia sąd nie orzeknie rozwodu jeśli w jego wyniku mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo z innych powodów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Dobro wspólnych małoletnich dzieci oceniane jest m.in. pod kątem Konwencji o prawach dziecka. Dziecko ma się więc wychowywać w harmonijnych warunkach, “atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia”.

Sąd w praktyce będzie badał czy rozwód nie pogorszy relacji dziecka z rodzicem, z którym nie będzie ono mieszkać. Negatywnie pod kątem orzeczenia rozwodu sąd może ocenić fakt, iż małżonkowie nie mogą porozumieć się co do opieki nad dzieckiem, czy też wnioskują o wyłączenie z opieki drugiego z małżonków. Jednak w sytuacji gdy atmosfera w domu zachwiana jest ciągłymi kłótniami, co zaburza spokój i może demoralizować małoletnich, sąd nie powinien uznać, że orzeczenie rozwodu mogłoby negatywnie wpłynąć na dobro dzieci.

Co do przesłanki naruszenia zasad współżycia społecznego – należy zaważyć, że sytuacja taka mogłaby zachodzić gdy małżonek niegodzący się na rozwód doznałby rażącej krzywdy wskutek jego orzeczenia. W doktrynie podaje się przykłady uzasadniania powództwa ciężką chorobą współmałżonka, który wymaga pomocy i opieki, czy przykładowo dokonanie aborcji w wyniku wspólnej decyzji małżonków, przez co kobieta staje się niezdolna do pracy.

Odmowa wyrażenia zgody na rozwód przez jednego z małżonków także może być uznana za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego, ale w zasadzie tylko gdy jest ona motywowana przez chęć zemsty, czy też nienawiść.

Odmowa małżonka niewinnego może być także uznana za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego w sytuacji gdy przykładowo drugi z małżonków posiada małoletnie dziecko poza małżeństwem, a dzieci pochodzące z małżeństwa są już dorosłe lub prawie dorosłe. Wtedy pomimo odmowy wyrażenia zgody na rozwód sąd może go orzec.

O co chodzi z dowodami?

Anna Zaręba-Faracik        23 sierpnia 2021        2 komentarze

Ten wpis będzie trochę osobisty i może mało przyjemny. Od razu zaznaczę, że nie chodzi o reklamę mojej kancelarii, tylko o uświadomienie Ci, że skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnika, który zna się na prawie procesowym jest dla Ciebie ważne. Może to być radca prawny lub adwokat, po prostu ktoś kto umie to robić.

W swojej praktyce ciągle słyszę:

  • ktoś przegrał sprawę, a przecież mówił sądowi, że …… ,
  • powinien wygrać sprawę bo przecież oni nie mają żadnych argumentów,
  • sprawa powinna się skończyć tak a nie inaczej, no bo przecież nawet sąd się o to dopytywał i niedowierzał,
  • i tak dalej i tak dalej.

Otóż tak nie jest. W procesie musisz wszystko udowodnić tzn. zawnioskować odpowiedni dowód na odpowiednią okoliczność i w odpowiednim czasie oraz odpowiednio uzasadnić swój wniosek, potem jeszcze tylko odpowiednio sformułować sądowi wnioski wynikające z dowodu i już jesteś na dobrej drodze.

A jeśli Twój przeciwnik formułuje wniosek dowodowy, to powinieneś wiedzieć po co to robi i do czego zmierza, a następnie sam wystąpić z dowodem przeciwnym jak wyżej.

Powiem więcej często nie wiesz, że coś stanowi dowód!

Postępowanie dowodowe jest sztuką. Wymaga doświadczenia, charyzmy, wiedzy, setek godzin spędzonych na salach sądowych, czytaniu wyroków, pisaniu apelacji. To nie jest coś co umiesz sam z siebie. To jest coś czego uczysz się latami. Część osób poza wiedzą ma dar występowania na sali sądowej, formułowania trafnych ripost i łatwego słuchania świadków co z całą pewnością zadziała na korzyść Klienta. Poza tym liczy się sumienność, staranność i czas który prawnik musi poświęcić na Twoją sprawę.

Postępowanie dowodowe rządzi procesem. Od jego wyników zależy wyrok. Jeśli Twoje dowody nie leżą u sędziego w aktach na stole (i to te właściwe) to możesz tylko liczyć na błędy przeciwnika, które się oczywiście zdarzają, ale to tak jakby oznajmić – nie będę korzystał z lekarza i współczesnych leków może się uda wyzdrowieć.

Pomyśl zatem zanim zdecydujesz czy się rozwieść czy nie, czy założyć jakąkolwiek inną sprawę czy nie, nad tym czy znasz postępowanie dowodowe na tyle, że chronisz swoje interesy w sposób choćby wystarczający.

 

Jakie są przesłanki rozwodu?

Anna Zaręba-Faracik        14 sierpnia 2021        2 komentarze

Co musi się stać, żeby sąd orzekł rozwód?

Zgodnie z art. 56 § 1 KRO sąd orzeka rozwód jeśli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Chodzi o całkowity rozpad więzi fizycznej, duchowej i gospodarczej. Z zasady przyjmuje się, iż zanik pożycia powinien wystąpić w stosunku do wszystkich wymienionych sfer życia. Jednak o pozostawaniu w pożyciu można mówić w sytuacji gdy występuje jedna lub dwie powyższe przesłanki. Zgodnie z poglądami doktryny najważniejszą dla oceny sądu jest więź psychiczna.

Uważa się, że jeśli przy rozkładzie pożycia w odniesieniu do więzi duchowej i fizycznej pozostał ostatni element więzi tj. gospodarczy i występuje on tylko w pewnym zakresie – to dopuszczalne jest orzeczenie rozwodu.

Rozkład pożycia musi być trwały, co oznacza, że w tym konkretnym przypadku nie ma możliwości odbudowania pomiędzy małżonkami powyższych więzi. Zwykle to czas decyduje o tym, czy rozkład jest trwały. Kiedyś przyjmowało się, że odpowiedni czas to 5 lat, potem że 3 lata. Dzisiaj nie kategoryzuje się tego w czasie, niemniej jednak musi to być czas trwania, po którym można stwierdzić, że nie ma widoków na podjęcie pożycia przez małżonków. W sytuacji gdy jeden z małżonków popełnił np. ciężkie przestępstwo na osobie drugiego małżonka, lub dokonał czynu szczególnie haniebnego okres ten może być dość krótki.

Pamiętać należy, że występują także negatywne przesłanki rozwodu określone w art. 56 § 2 i 3 KRO, o których napiszę już wkrótce.

 

Rozdzielność majątkowa, a podział majątku

Anna Zaręba-Faracik        11 sierpnia 2021        Komentarze (0)

Często w swojej praktyce spotykam się z niezrozumieniem ze strony klientów czym jest rozdzielność majątkowa, a czym jest podział majątku. Zazwyczaj pojęcia te są utożsamiane, a jak zaczynam tłumaczyć o co chodzi to widzę niedowierzanie.

No więc najprościej mówiąc rozdzielność majątkowa to zmiana małżeńskiego ustroju majątkowego, najczęściej z ustawowego na taką rozdzielność.

Podział majątku to zupełnie inna sprawa. Możemy go przeprowadzić gdy mamy już rozdzielność. Od chwili powstania rozdzielności to co zarobkujemy jest już naszym majątkiem osobistym, jeśli małżonek zaciągnie kredyt to nasz majątek osobisty nie będzie podlegał egzekucji. Natomiast to co powstało jako majątek wspólny przed ustanowieniem rozdzielności trzeba podzielić. Z chwilą powstania rozdzielności wspólność majątkowa przekształca się we współwłasność w częściach ułamkowych.

Zarówno rozdzielność majątkową jak i podział majątku można przeprowadzić u notariusza. Jednak w praktyce jest to możliwe tylko gdy strony są zgodne co do tego, że chcą rozdzielności, a także co do tego jak podzielić majątek. Notariusz nie będzie władny do dokonania rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, to może zrobić tylko sąd.

Jeśli nie ma zgody co do powyższych kwestii to trzeba iść do sądu. Rozdzielność majątkowa powstaje wraz z orzeczeniem separacji i rozwodu, ale można także założyć osobną sprawę o rozdzielność majątkową.

Kiedy już uzyskamy rozdzielność majątkową, możemy wystąpić o podział majątku.

Wyjaśniam także, że na wniosek strony w wyroku rozwodowym sąd może dokonać podziału majątku, ale tylko gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Oznacza to, że składniki majątkowe powinny być znane i powinna być co do tego zgoda małżonków oraz powinna być zgoda małżonków na sposób dokonania podziału majątku. W innym wypadku sąd pozostawi wniosek bez rozpoznania.