Zabezpieczenie alimentów

Anna Zaręba-Faracik        21 lutego 2018        Komentarze (0)

Zabezpieczenie alimentówNa czas trwającego procesu rozwodowego lub postępowania o przyznanie alimentów można wnosić o zabezpieczenie alimentów. Nie jest konieczne uprawdopodobnienie posiadania interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia. Wystarczy tylko uprawdopodobnić roszczenie.

Sąd powinien rozpoznać wniosek o zabezpieczenie alimentów niezwłocznie, z tym bywa jednak różnie. Wniosek składa się ustnie do protokołu lub pisemnie. W przypadku trwania sprawy o rozwód, należy go złożyć w sądzie w jakim sprawa taka się toczy. Jeżeli sprawa o ustanowienie alimentów jest samodzielna, to należy wnieść wniosek do właściwego sądu rejonowego prowadzącego taką sprawę.

͏ ͏czytaj więcej ͏

Wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego?

Anna Zaręba-Faracik        12 lutego 2018        Komentarze (0)

Jak to je Wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego?st z winą. Przychodzi Klient, już zresztą po konsultacji prawnej, któremu odmówiono prowadzenia sprawy z orzekaniem o winie, bo nie ma dowodów zdrady małżeńskiej. Ja niedowierzająca – jak zwykle w takie historie. Rozmawiam dłuższy czas. Klient chce z orzeczeniem o winie, bo druga strona zachowywała się bardzo nie fair nie tylko zdradzała, ale jak się okazuje miała inne zachowania, które były naganne.

Z rozmowy wynika, iż faktycznie dowody zdrady są, ale słabe… . I tak rozwodzimy się nad tą zdradą pewien czas, są pomysły jak próbować to wykazać, ale to faktycznie może być trudne. Nie ma znajomych co mogliby coś zeznać sensownego, dokumentów, zdjęć itp.

͏ ͏czytaj więcej ͏

Odpowiedzialność karna za niepłacenie alimentów

Anna Zaręba-Faracik        06 lutego 2018        Komentarze (0)

Odpowiedzialność karna za niepłacenie alimentówCo jeśli on/ona nie płaci alimentów na dziecko. Nie płaci bo nie chce, ma środki, ale woli wydać na siebie lub na nowe dziecko z nową żoną/mężem. A co jeśli nie płaci i udaje, że nie pracuje, a tak na prawdę pracuje na czarno specjalnie po to, żeby komornik nie miał z czego ściągnąć?

Takich sytuacji jest wiele. Opiekunowie są zrozpaczeni, bo pozostawieni samym sobie, bez pomocy, bez środków i narzędzi do działania.

͏ ͏czytaj więcej ͏

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

Anna Zaręba-Faracik        05 lutego 2018        Komentarze (0)

Ogólnie rozdzielność majątkową można ustanowić w sądzie lub u notariusza. Od chwili jej powstania małżonkowie mają dwa odrębne majątki, co nie zmienia faktu, iż to co weszło w skład wspólnej masy majątkowej trzeba podzielić (w drodze sprawy o podział majątku lub również u notariusza).

Rozdzielność majątkowa z datą wstecznąJednak rozdzielność majątkowa z datą wsteczną może zostać ustanowiona wyłącznie przez sąd i to na skutek szczególnych okoliczności jakie powinny zaistnieć w związku z taką sprawa. Przepis art. 52 par. 2 KRO wskazuje bowiem, że w wyjątkowych przypadkach sąd może w wyroku ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, szczególnie jeśli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

͏ ͏czytaj więcej ͏

Jak obniżyć alimenty?

Anna Zaręba-Faracik        31 stycznia 2018        Komentarze (0)

Jak obniżyć alimenty podczas rozwodu w Warszawie?Pytanie nieustająco powracające w mojej praktyce zawodowej. Sądy zasądzają, szczególnie od ojców, wysokie alimenty na dzieci. Często tak duże, że pomimo pracy na pełen etat nie są oni w stanie ich płacić i utrzymać jeszcze siebie. Jest to temat bardzo trudny i wymagający zręcznego sformułowania pozwu. Tak pozwu, bo żeby żądać obniżenia alimentów konieczne jest przeprowadzenie całej sprawy sądowej polegającej na złożeniu pozwu wraz z odpowiednimi dowodami oraz argumentacją, a następnie czynne branie udziału w sprawie.

W pozwie trzeba przede wszystkim wykazać zmianę jaka zaszła w stosunku do stanu kiedy sąd orzekał o alimentach ostatnim razem. Wykazać to znaczy np. że jeśli stan zdrowia zobowiązanego pogorszył się od czasu gdy orzeczono alimenty, będzie miał on podstawę żądać takiego obniżenia. Mogą też zdarzyć się pewne sytuacje życiowe, które spowodują że pozew będzie zasadny.

͏ ͏czytaj więcej ͏